luni, 28 aprilie 2008

Certificatul de inmatriculare al autovehiculului(talonul);acte necesare.


Acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul


a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia pe proprie raspundere cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
b) fisa de înmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", original si copie;
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original si copie;
e) actul de identitate al solicitantului, original si copie;
f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanenta) sau temporar (pentru înmatricularea temporara), în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din strainatate ;
i) dovada de plata a taxei de înmatriculare;
j) dovada de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare achitata la orice unitate CEC sau BCR;
k) contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare;
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz. Documentele originale prevazute la lit. d se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
În cazul autovehiculelor si remorcilor de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se înmatriculeaza pentru prima data în România se solicita, în plus, documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, în original. În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorie. Persoana juridica care solicita o înmatriculare trebuie
sa depuna, pe lânga documentele prevazute mai sus si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.

Acte necesare pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare

a) act de identitate solicitant + copie xerox;
b) cartea de identitate a autovehiculului;
c) Fisa de înmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar
(si stampilata în cazul persoanelor juridice);
d) certificatul de inmatriculare si anexa acestuia;
e) dovada de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare achitata la orice unitate CEC sau BCR.

Acte necesare pentru obtinerea unui duplicat al certificatului

Proprietarul de autovehicul sau de remorca al carui domiciliu, sediu sau resedinta în România este obligat sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare, care va elibera o adeverinta in acest sens.
a) Act de identitate + copie xerox;
b) Cartea de identitate a autovehiculului;
c) Fisa de înmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata în cazul persoanelor juridice);
d) chitanta de plata a noului imprimat, achitata in contul APPS-RA, la orice unitate CEC, BCR sau BRD;
e) dovada de publicare la Monotorul Oficial a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare;

Niciun comentariu: