duminică, 8 mai 2011

Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.

DECRET nr. 318 din 14 octombrie 1980 pentru ratificarea unor înţelegeri internaţionale în domeniul circulaţiei rutiere.

 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:
Art. 1
Se ratifica Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania nu se considera legata prin dispozitiile art. 52 din conventie, potrivit carora orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea conventiei, pe care partile nu l-au putut rezolva prin negociere sau in alt mod, va putea fi supus Curtii Internationale de Justitie la cererea uneia dintre partile contractante interesate.
Republica Socialista Romania considera ca asemenea diferende pot fi supuse Curtii Internationale de Justitie, spre solutionare, numai cu consimtamintul tuturor partilor in litigiu, pentru fiecare caz in parte.
Art. 2
Se ratifica Conventia asupra semnalizarii rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania nu se considera legata prin dispozitiile art. 44 din conventie, potrivit carora orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea conventiei, pe care partile nu l-au putut rezolva prin negociere sau in alt mod, va putea fi supus Curtii Internationale de Justitie la cererea uneia dintre partile contractante interesate.
Republica Socialista Romania considera ca asemenea diferende pot fi supuse Curtii Internationale de Justitie, spre solutionare, nu cu consimtamintul tuturor partilor in litigiu, pentru fiecare caz in parte".
Art. 3
Se ratifica Acordul european ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere (Viena 1968), incheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania nu se considera legata de dispozitiile art. 9 din acord, potrivit carora diferendele intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sint reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricarei parti.
Republica Socialista Romania considera ca asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimtamintul tuturor partilor in litigiu, pentru fiecare caz in parte".
Art. 4.
Se ratifica Acordul european ce completeaza Conventia asupra semnalizarii rutiere (Viena 1968), incheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania nu se considera legata de dispozitiile art. 9 din acord, potrivit carora diferendele intre doua sau mai multe parti contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sint reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricarei parti.
Republica Socialista Romania considera ca asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimtamintul tuturor partilor in litigiu, pentru fiecare caz in parte".
Art. 5.
La depunerea instrumentelor de ratificare a intelegerilor mentionate la art. 1-4 se vor face urmatoarele declaratii:
a)"Republica Socialista Romania considera ca prevederile art. 45 din Conventia asupra circulatiei rutiere si ale art. 37 din Conventia asupra semnalizarii rutiere nu sint in concordanta cu principiul conform caruia tratatele internationale al caror obiect si scop intereseaza comunitatea internationala in ansamblul sau trebuie sa fie deschise participarii universale."
b)"Republica Socialista Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii, la care se refera art. 46 din Conventia asupra circulatiei rutiere, art. 38 din Conventia asupra semnalizarii rutiere, art. 3 din Acordul european ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere si art. 3 din Acordul european, ce completeaza Conventia asupra semnalizarii rutiere, nu este in concordanta cu Carta Natiunilor Unite si cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaratia asupra principiilor de drept international privind relatiile prietenesti si cooperarea intre state potrivit Cartei Natiunilor Unite, care a fost adoptata in unanimitate prin Rezolutia Adunarii generale a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970 si care proclama in mod solemn obligatia statelor de a favoriza realizarea principiului, egalitatii in drepturi a popoarelor si drepttul lor de a dispune de ele insele, in scopul de a pune de indata capat colonialismului."

NICOLAE CEAUSESC
Presedintele
Republicii Socialiste Romania
Anexa Nr. 1:
Anexa Nr. 2:
Anexa Nr. 3:
ACORD EUROPEAN ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere, 
deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968
Anexa Nr. 4:

Niciun comentariu: